Ecole de Musique Wiltz, Kannerbureau, Vivre

19 May 2017

Villa Millermoaler - Schoul in Concert

Schoul in Concert web

Informations générales


Date
19 May 2017
Horaires

18:00 - 20:00

Lieu
Salle des Fêtes Reenert
Tarif
5 € (Kanner) 7 € (Erwuessener)
Organisé par
Villa Millermoaler
T.
(+352) 95 83 70 49

Programme

Kanner, Educateuren a Leierpersonal zesummen op der Bühn. Tickets am Viirverkaf: 2 € (Kanner) an 3 € (Erwuessener). Den Erleiss geet un de Projet "Classe verte".