Journée de l'économie circulaire

Dag vun der Economie Circulaire

La commune de Wiltz, dans son rôle de « Hotspot communal de l’économie circulaire au Grand-Duché de Luxembourg », organise annuellement la conférence "journée de l'économie circulaire" afin de promouvoir l’économie circulaire au niveau national et ce, d’un côté, via le partage de ses expériences et de son savoir-faire établi à travers les multiples projets et, de l’autre côté, via l’activation et la consolidation du réseau de parties prenantes actives dans le domaine de l’économie circulaire. 

Les deux premières éditions s’étant déroulées sur place au château de Wiltz en 2018 et 2019, la troisième édition en 2021 s’est présentée sous forme de conférence en ligne à l’égard des mesures sanitaires.

SAVE THE DATE - Journée de l'économie circulaire 2022

Commune

RESILIENZ VUN DE GEMENGEN A KRISENZÄITEN

Wéi d’Economie Circulaire ka Léisungsweeër opweisen fir mat de Krisen an de Beräicher Energie, Klima a Ressourcen ëmzegoen

 

Conférence, table ronde et ateliers autour du sujet de l'économie circulaire

 

Jeudi, le 30 juin 2022 au Château de Wiltz

de 9h00 à 16h30

suivi d'un verre de l'amitié

 

 

 

La formation est reconnue par l'Institut national d'administration publique (INAP).

Plus de détails à suivre !

Programme et enregistrements de l'édition 2021

D'Enregistrementer vun der Konferenz kucken

Introduktioun

dieschbourg-schosseler

1) Begréissung vum Schäfferot vun der Gemeng Wooltz

Frank Arndt, Buergermeeschter

 

2) Den nationale Kader fir d’Kreeslafwirtschaft

Ufanks Februar 2021 ass déi national Strategie Kreeslafwirtschaft vu 4 Ministèren presentéiert ginn, eng Handwierkskëscht fir ëffentlech a privat Acteuren fir d’Kreeslafwirtschaft zu Lëtzebuerg ëmzeseten. Fir d’Gemengen sinn den neie Klimapakt 2.0 an dat rezent Klimagesetz wichteg Instrumenter, fir konkret Aktiounen um Terrain ze realiséieren an hir Biergerinnen a Bierger mat an d’Kreeslafwirtschaft anzebannen.

  • De Klimapakt 2.0 mat sengem Volet Economie circulaire fir Gemengen - Carole Dieschbourg (Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung)
  • Déi national Strategie Kreeslafwirtschaft Lëtzebuerg - Paul Schosseler, Ministère fir Energie an Landesplanung, Direktioun vum nohaltege Bauen an der Economie circulaire)

 

Opzeechnung kucken

 

Modul: "Eng Gemeng ennerwee an d'Economie Circulaire"

pierre-koppes

Virtrag vum Pierre Koppes, Schäffe vun der Gemeng Wooltz.
Um Beispill vun der Gemeng Wooltz gëtt erklärt, wéi ee sech déi eenzel Etappe vum Prozess virstelle kann. Wat sinn d’Viraussetzungen, wat waren a sinn d’Erausfuerderungen, an u wat fir engen Léisungen schafft Wooltz? D’Aarbechtsmethod an Outilen an der Entwécklung ginn vun der Gemeng presentéiert.

 

Opzeechnung kucken

 

Modul: "Guide eco-urbanisme"

vidal-marie-josee

Virtrag vum Frederick-Christoph Richters (Ministère fir Energie a Landesplanung) a Vertriedung vum Marie-Josée Vidal

En neit landesplanerescht Instrument mat virbildlechen Initiativen a konkret Iddie fir eng qualitativ an nohalteg Stadplanung ze erméiglechen a fir d’Liewensqualitéit vun allen Awunner an de Quartieren ze steigeren. Zirkulär Baue garantéiert positiv Effeten fir d’Ziler vun der Klimaneutralitéit ze erreechen, eng aktiv Mobilitéit ze promovéieren an d’gesellschaftlecht Zesummeliewen ze verstäerken.

 

Opzeechnung kucken

 

Modul: "Virdeeler, Erausfuerderungen an Instrumenter fir gesond ze bauen"

ralph-baden

Virtrag vum Ralph Baden (Ministère fir Energie a Landesplanung, Direktioun vum nohaltege Bauen an der Economie circulaire)

Net eréischt säit der Niddregenergie-Bauweis si chemesch Schuedstoffer, Elektrosmog oder Schimmelpilz an de Gebaier en Thema. Doriwwer eraus kënne Baumaterialien och zu engem positive Raumklima bäidroen. Den Ministère de l’Energie stellt Erfahrungwäerter vu gesonde Bauprojeten an Instrumenter vir, déi et erlabe sollen an Zukunft gesond ze bauen.

 

Opzeechnung kucken

 

Modul: "Pilotprojet ZAE “Op Herbett”

guy-spanier

Virtrag vum Guy Spanier (Gemeng Schëffléng, Conseiller climat et écologique, Chef de service)

Planeresch Virgabe fir eng konkret Ëmsetzung vun der Economie circulaire an enger Zone d’activités. Wéi kann ee matt planeresche Virgaben um Niveau PAG a PAP an am enken Austausch matt Terrainsbesëtzer an interesséierte Betrieber d’Iddiën vun der Economie circulaire konkret um Terrain ëmsetzen.

 

Opzeechnung kucken

 

Table ronde "Erausfuerderungen, Verantwortungen a Méiglechkeete fir lokal a regional Acteuren"

DEC2021-table-ronde

Animéiert Diskussioun mat Schlëssel-Acteuren am Beräich vun der Economie circulaire:

  • Claude Turmes, Minister fir Energie a Landesplanung
  • Romain Poulles, President vum Nohaltegkeetsrot
  • Pierre Koppes, Schäffe vun der Hotspot-Gemeng
  • Emile Eicher, President vum Syvicol

 

Moderatioun: Bob Wetzel

 

Opzeechnung kucken