Sports

Clubs sportifs

Badminton Club Wolz

• Contact: Steve SCHMITZ
• E-mail: president@bcwolz.lu
www.bcwolz.lu

BBC Les Sangliers Wiltz

• Président: Pit HETTING
• E-mail: info@bbclessangliers.com
• www.bbclessangliers.com

Cercle de natation Wiltz

• E-mail: bureau@cnw.lu
• www.cnw.lu

D.T. "Espoir" Wooltz
• Contact: Marc ZIMMER
• E-mail: dtwooltz@yahoo.de

ÉKV - Eisléker Klamm-Veräin

• Contact: Sammy PISSINGER
• E-mail: info@ekv.lu
www.ekv.lu

FC Wiltz 71

• Contact: Jordy Fourgon
• E-mail: info@fcwiltz.com
www.fcwiltz.com

Hondsportveräin Wooltz

• Contact: Danielle TOUSSAINT
• E-mail: hsvwolz@yahoo.de
www.agilitywiltz.jimdo.com

Lasel
• E-mail: secretariat.direction@lnw.lu

Meerfëscher Wooltz

Minifoot Eschwëller
• Contact: Gilles PETIT
• E-mail: gilles.petit90@gmail.com

Pêcheurs Ardennais Wiltz

• Contact: Marc AREND
• E-mail: paw@fishing.lu
www.paw.fishing.lu

Société de Gymnastique Wiltz

• Contact: Lena MAFRA
• E-mail: info@gymnastique-wiltz.lu

Société de Tir à l'arc Diana
• Contact: Sandy COLLIN
• E-mail: dianawiltz@hotmail.com
• www.diana-wiltz.lu

Sub Aqua Club Wiltz

• Contact: Romain Margrève
• E-mail: contact@sacw.org 
www.sacw.org

Tennis Club
• Contact: Tommy SCHAUS
• E-mail: wi.flt.lu@gmail.com
www.tcwiltz.lu

Velo Woolz
• Contact: Pascal HOSINGER
• E-mail: comite@velowoolz.lu
• www.velowoolz.lu

Volleyball-Club Standard Wiltz

• Contact: Sonja KOENIG
• E-mail: koenigsonja@hotmail.com
Questionnaire - Associations sportives et culturelles