Infrastructures sportives à Wiltz

Terrain de football - Weidingen

Stade - Am Pëtz

 

Hall Sportif - Weidingen

Hall - Am Pëtz

Boulder-Gym "Nordblock" - Weidingen

mur d'escalade (boulder) au Hall "Am Pëtz"
30 parcours sur 100m2
Infos: www.ekv.lu

Hall de tennis et badminton «Kaul»

Campingstrooss, L-9554 WILTZ
Tél.: 95 75 09

Beach-Volleyball

Campingstrooss, L-9554 WILTZ
Tel.: (+352) 28 99 13 66

Centre sportif Wiltz

9a, avenue Nic. Kreins, L-9536 WILTZ
Tél.: 95 83 70  40